Käyttöehdot ja rekisteriseloste


Tutustu näihin käyttöehtoihin huolellisesti ennen palvelun käyttöä.

Rekisteröitymällä Telelab.fi klamydia- ja tippuritestipalvelun käyttäjäksi sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja.

Painaessasi ”Hyväksy käyttöehdot ja jatka” –nappia ”Näytteen rekisteröinti” -sivulla vahvistat, että olet ymmärtänyt nämä käyttöehdot, hyväksyt ne ja sitoudut noudattamaan niitä.

Telelab.fi -palvelun, jatkossa näissä ehdoissa Palvelu, tarjoaa Sinulle Vantaan kaupunki, jota jatkossa kutsutaan palveluntarjoajaksi. Palvelun tuottavat Vantaan toimeksiannosta suomalaiset Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy ja Medixine Oy, joita näissä ehdoissa jatkossa kutsutaan Palveluntuottajiksi. Sinua asiakasta kutsutaan jatkossa näissä ehdoissa Käyttäjäksi. Palvelu koostuu Internet-käyttäjärajapinnasta sekä näytteenottoon kuuluvista tarvikkeista sekä näytteen analysoinnista lääketieteellisessä keskuslaboratoriossa.

Käyttöehtojen hyväksyminen muodostaa Käyttäjän, Palveluntarjoajan ja Palveluntuottajien välisen näiden käyttöehtojen mukaisen käyttösopimuksen. Käyttöehtoja ja käyttösopimusta tulkitaan Suomen lakien mukaan.

Immateriaalioikeudet


Immateriaalioikeudet palvelun sisältöön ja sen teknisiin tietoihin kuuluvat Palveluntuottajille ja niiden lisenssinantajille ja tiedon- ja sisällöntuottajille. Palvelun sisällön tai sisällön osan tai minkään palvelussa olevan tiedon saattaminen yleisön saataville levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti on kielletty. Palveluun tilapäisesti tallennettavien potilastietojen (henkilötiedot ja tutkimustulokset) rekisterinpitäjä on Palveluntarjoaja eli Vantaan kaupunki. Palvelussa syntyvät potilastiedot arkistoidaan pysyvästi Vantaan kaupungin Sosiaali- ja terveystoimen tietojärjestelmiin.

Palvelun käyttäminen ja vastuunrajoitus


Palvelun käyttö edellyttää tietokonetta tai muuta päätelaitetta, jossa on Internet-yhteys ja ajanmukainen selainohjelmisto. Laitteisto ja tarvittava tietoliikenne ovat täysin Käyttäjän vastuulla.

Osana palvelua on tunnistautuminen yleisesti Suomessa käytössä olevien sähköisen tunnistautumisen menetelmien (Tupas, mobiilivarmenne) avulla. Palveluntuottajat eivät vastaa tunnistautumispalvelujen toiminnasta.

Palvelun käyttäminen edellyttää näytteen toimittamista laboratorioon. Palveluntuottajat ovat tehneet parhaansa varmistaakseen näytteen turvallisen ja luotettavan kuljetuksen. Palveluntuottajat eivät vastaa postin kuljettamisessa mahdollisesti tapahtuvista virheistä.

Palveluntuottajat eivät anna palvelun sisällölle tai toiminnallisuuksille takuuta. Palveluntuottajat eivät vastaa palvelun käytön tai palvelussa saatavilla olevan tiedon käytön aiheuttamista vahingoista, olivat ne välittömiä tai välillisiä, taloudelliset ja henkilövahingot mukaan lukien.

Käyttäjä sitoutuu kantamaan täyden vastuun Palvelun käytöstä näiden käyttöehtojen vastaisesti.

Palvelun käyttötarkoitus


Telelab.fi on Palveluntarjoajan vantaalaisille tarjoama ja Palveluntuottajien tuottama terveydenhuollon etälaboratoriopalvelu. Käyttäjä rekisteröi Palvelussa käyttämänsä Telelab.fi näytteen, jolloin se voidaan yhdistää Käyttäjän postitse toimittamaan varsinaiseen näytteeseen laboratoriossa. Näytteen vastaus toimitetaan Käyttäjälle Palvelun avulla.

Palveluntuottajille ei siirry vastuu Käyttäjän tulosten perusteella tekemistä päätöksistä eikä hoitosuhdetta muodostu Käyttäjän ja Palvelun tai sen tuottajien välille. Palvelun käyttö ei sitouta Käyttäjää muihin terveyspalvelun käyttöä koskeviin päätöksiin.

Palveluntuottajat myöntävät Käyttäjälle oikeuden käyttää Palvelua yksityiseen ei-kaupalliseen käyttöön. Palvelun tai sen toiminnallisuuksien käyttö muihin tarkoituksiin ja mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen on ehdottomasti kielletty.

Käyttäjätietojen tallennus ja suojaus


Palveluun tallennettujen tietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuojalain määräämää varovaisuutta ja ajanmukaisia teknisiä toimintatapoja. Palveluntarjoaja ja palveluntuottajat vastaavat siitä että kaikki palveluun tallennettu tieto on suojattu asianmukaisella tavalla.

Palveluntarjoaja tai palveluntuottajat eivät missään oloissa anna palvelun Käyttäjien tietoja toiselle henkilölle eikä yritykselle ilman Käyttäjän antamaa lupaa tai laissa säädettyä perustetta. Tiedot talletetaan Suomessa sijaitsevalla palvelimella, jonka hallinnoija on erikoistunut terveystietojen turvalliseen käsittelyyn. Viranomaisille annetaan tietoja lainsäädännön niin edellyttäessä.

Käyttäjä sitoutuu antamaan Palvelussa oikeat tiedot. Tunnistautumispalvelussa Käyttäjä saa käyttää vain omia tunnisteitaan. Käyttäjän antaman näytteen tulee olla Käyttäjän oma.

Palvelun saatavuus


Palvelun saatavuus riippuu Palvelusta itsestään sekä Käyttäjän käyttämistä sovelluksista, laitteistoista ja tietoliikenneyhteyksistä. Palveluntarjoaja tai palveluntuottajat eivät takaa, että Palvelu on käytössä keskeytyksettä. Palvelun keskeytyessä Palveluntuottajat aloittavat asian selvittämisen mahdollisimman nopeasti ja korjaavat keskeytyksen aiheuttavan vian viivytyksettä sikäli, kun vika on Palvelussa.

Palvelun huolto ja päivitys aiheuttavat ajoittain käyttökatkoja.